آقای دکتر حسین بستان

دکتر حسین بستان سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی

آقای دکتر حسین بستان

Dr. Hossein Bastan

سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین بستان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تبلیغ دینی در تلویزیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
2 تاثیر تشبه به جنس مخالف در اختلال نظام (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
3 تاثیر فرهنگ و شرایط اجتماعی در شکل گیری آرمان شهر قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
4 تبیین بی ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه ی استاد مطهری(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
5 جامعه شناسی دین و جامعه شناسی دینی و جامعه _ خداشناسی (بازخوانی انتقادی _ مقایسه ای از سنت های فکری در دین پژوهی اجتماعی و فرهنگی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
6 دین و دینداری در اندیشه شهید مطهری(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 4
7 نگاهی مجدد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 8، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدلسازی یک خودروی دورگه پلاگین سری برای طراحی سامانه مدیریت انرژی (دریافت مقاله) هشتمین همایش موتورهای درونسوز