آقای دکتر محمدامین کراچیان

دکتر محمدامین کراچیان دانشیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محمدامین کراچیان

Dr. Mohammad Amin Kerachian

دانشیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدامین کراچیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دستیار سردبیرفصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت