آقای رضا امانی

رضا امانی گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران

آقای رضا امانی

Reza Amani

گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای رضا امانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی کاربست روایات نبوی در تفسیر کشاف با تکیه بر ساختارهای صرفی و نحوی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 3
2 Comparison of serum zinc concentrations and body antioxidant status between young women with premenstrual syndrome and normal controls: A case-control study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 14، شماره: 11
3 Vitamin D: Is There a New Era (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی دوره: 2، شماره: 3
4 تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه های قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 20، شماره: 74
5 تحلیل گفتمان معنا در تفسیر کشاف (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 2
6 چگونگی معادل یابی استعاره های قرآنی در فرایند ترجمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 10
7 دراسه آراء الجاحظ حول الشعر و نقده (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 2، شماره: 4
8 روش شناسی و نقد ترجمه ی مجاز در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 3، شماره: 6
9 مطالعه اصل جایگزینی افعال دربافت آیات قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 17، شماره: 67
10 مطالعه حوزه های معنایی صبر در آیات قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 7، شماره: 25
11 معانی تقدیم و تاخیر ساختارهای متشابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، المیزان و نمونه (دریافت مقاله) دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی دوره: 2، شماره: 3
12 مقایسه تطبیقی آرای مترجمان معاصر در ترجمه مجاز مفرد مرسل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دوره: 2، شماره: 4
13 نقد ترجمه های الهی قمشه ای، فولادوند و خرمشاهی از قرآن براساس تجزیه بر آحاد واژگان (بررسی موردی واژه های ریب، ذبح و خشیه در سوره بقره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 4، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A LONGITUDINAL STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER’S PERSONALITY TRAIT, EATING BEHAVIOR AND FOOD INTAKES, AND MATERNAL WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY AND WEIGHT OF INFANTS AT BIRTH (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
2 ارزیابی مقاومت برشی چشمه اتصال تیر به ستون های I شکل دارای دو جان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
3 الگوریتمی جهت انتخاب مناقصه برتر و مدیریت دعاوی ساخت با رویکرد رفتار مناقصه فرصت طلبانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
4 NEUROTROPHIC AND IMMUNOLOGIC EFFECTS OF RIBOFLAVIN ON MOTOR DISABILITY BUT NOT SPATIAL LEARNING AND MEMORY CONSOLIDATION IN EXPERIMENTAL AUTOIMMUNE ENCEPHALOMYELITIS MODEL OF MULTIPLE SCLEROSIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
5 بررسى اثرات سمى ناشى از نانوپارتیکل اکسید روى بر روى بافت کبد در موش صحرایى نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
6 بررسى تغییرات سطوح آنزیم هاى کبدى متعاقب تزریق نانوذرات اکسید روى در موش هاى نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
7 بررسی اثرات سمیت دوز های مختلف نانو ذرات اکسید روی بر تغییرات ساختار بافتی تخمدان و رحم، شاخص استرس اکسیداتیو، تغییرات وزنی و فاکتورهای عملکردی دستگاه تولید مثل در موش صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
8 بررسی تاثیر دوزهای متفاوت نانو ذرات اکسید روی بر تعداد پلاکت خون در موش صحرایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
9 بررسی و مقایسه تحلیلی رفتار درون صفحه دیوارهای سازه بنایی مقاوم سازی شده با تسمه های فولادی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
10 بررسی و مقایسه تحلیلی رفتار درون صفحه دیوارهای سازه بنایی مقاوم سازی شده با شاتکریت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
11 بهسازی سازه های تاریخی به روش تسلیح مغزه (مطالعه موردی: گنبد تاج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
12 تغییر مقادیر گلبول سفید خون در نتیجه تزریق داخل صفاقی دوزهای متفاوت نانو ذره اکسید روی در موش های نژاد ویستار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
13 تغییرات سطوح بیلی روبین تام سرم در نتیجه تزریق داخل صفاقی نانو ذره اکسید روی در موش های نژاد ویستار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
14 تغییرات سطوح پروتیین و آلبومین خون در موش صحرایى نژاد ویستار متعاقب مسمومیت ناشى از تزریق داخل صفاقى نانوذرات اکسید روى (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
15 رتبه بندی جهت انتخاب مناقصه در پروژه های ساخت ایران با استفاده روش تاپسیس فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
16 رویکردهای مفسران در بررسی معنای «رجاء» در قرآن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
17 شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک پیش از انتخاب مناقصه در پروژه های ساخت ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
18 شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب مناقصه در پروژه های ساخت ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
19 گزارش یک مورد دیورتیکول مری در سگ نژاد ژرمن شپرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
20 مطالعه حوزه های معنایی «صبر» در آیات قرآن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
21 مطالعه رادیوگرافی نشانی Schmrol node در سگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
22 مطالعه هیستوپاتولوژى تاثیر نانوذرات اکسید روى بر بافت پانکراس متعاقب تزریق داخل صفاقى در موش صحرایى نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
23 معناشناسی واژه حکمت در قرآن کریم با تکیه بر نظریه حوزه های معنایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
24 معناشناسی واژه وحی در قرآن کریم با تکیه بر نظریه حوزه معنایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
25 مقایسه تاثیر دوزهای مختلف نانو ذرات اکسید روی بر میزان آنزیم کراتین فسفوکیناز در موش صحرایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران