آقای دکتر محمد باقر بابایی

دکتر محمد باقر بابایی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

آقای دکتر محمد باقر بابایی

Dr. Mohammad Bagher Babayee

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.