خانم دکتر معصومه باقری

دکتر معصومه باقری عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران

خانم دکتر معصومه باقری

Dr. Masuomeh Bagheri

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر معصومه باقری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس کنفرانس ملی توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران -انجمن جامعه شناسی ایران، اهواز مهر 1397