آقای پروفسور سیدمحمود حسینی

پروفسور سیدمحمود حسینی Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering

آقای پروفسور سیدمحمود حسینی

Prof. Seyed Mahmoud Hosseini

Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور سیدمحمود حسینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد شهریور 1397