خانم دکتر رویا احمدی

دکتر رویا احمدی دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

خانم دکتر رویا احمدی

Dr. Roya Ahmadi

دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر رویا احمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه شیمی نوین