آقای دکتر علی میثمی

دکتر علی میثمی استاد دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر علی میثمی

Dr. Ali Meysami

استاد دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی میثمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه شیمی نوین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پارامترهای پتروفیزیکی سازند سروک بالایی بااستفاده از نگارهای چاه پیمایی در یکی از میادین مرکزی خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار
2 بیواستراتیگرافی تشکیلات سد لار در البرز مرکزی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
3 بیوزوناسیون سری رسوبی ائوسن زیرین ایلردین دربرش چلونک شرق بلوک لوت براساس گونه های آلوئولینها (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
4 تعیین سن تشکیل و جایگیری آمیزه افیولیتی منطقه بیرجند و فازهای کوهزاد مهم آن بر اساس شواهد صحرایی و فسیل شناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 چینه نگاری سنگی، زیستی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین شمال خاو محلات (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
6 فرامینیفرهای سازند مباک (کربنیفر زیرین): زون بندی زیستی و ارتباط رخساره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 نگاهی به موقعیت زمین شناسی و کانسارهای معدنی جزیره هرمز در خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین
8 نگرشی جدید بر تعیین سن و میکروبیواستراتیگرافی سازند پابده در چاه شماره 3 لاوان (بر اساس میکروفسیلهای پلاژیک) (دریافت مقاله) نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
9 نگرشی نوین بر بیواستراتیگرافی کوه های ری(بی بی شهربانو) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
10 نگرشی نوین بر بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند الیکا (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 یافته های نوین درچینه نگاری سنگی ، زیستی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین شمال باختردلیجان (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست