آقای دکتر سید عنایت الله متقی نژاد

دکتر سید عنایت الله متقی نژاد دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر سید عنایت الله متقی نژاد

Dr. Seyyed Enayatolah Mottaghi Nezhad

دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید عنایت الله متقی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه شیمی نوین