آقای دکتر علی پارسا

دکتر علی پارسا استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر علی پارسا

Dr. Ali Parsa

استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی پارسا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه شیمی نوین