خانم دکتر مریم ابراهیمی کیا

دکتر مریم ابراهیمی کیا

خانم دکتر مریم ابراهیمی کیا

Dr. Maryam Ebrahimi Kia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مریم ابراهیمی کیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه شیمی نوین