آقای دکتر سید جلال حسینی

دکتر سید جلال حسینی

آقای دکتر سید جلال حسینی

Dr. Seyed Jalal Hosseini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید جلال حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه شیمی نوین