آقای محمد خرازی افرا

محمد خرازی افرا

آقای محمد خرازی افرا

Mohammad Kharazi Afra

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد خرازی افرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش های بالینی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ابعاد هویت از دیدگاه نظریه های شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
2 بررسی رابط بین دینداری اضطراب در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران و علوم تحقیقات تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
3 بررسی رابطه بین رشد معنویت و شادکامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
4 بررسی رابطه بین رشد معنویت و مقابله مسئله مدار در شرایط پر استرس بین پزشکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
5 بررسی رابطه بین هوش معىوی و اعتماد اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
6 بررسی میزان شیوع افسردگی پس از بروز سکته ی مغزی بر حسب محل عارضه در مراجعین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
7 پیشبینی نشخوار ذهنی در دانش آموزان بر اساس صفات شخصیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران