آقای مهدی پارسایی

مهدی پارسایی دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران

آقای مهدی پارسایی

Mahdi Parsaei

دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی پارسایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست