آقای دکتر امین پرتو

دکتر امین پرتو دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

آقای دکتر امین پرتو

Dr. Amin Parto

دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین پرتو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست