بهنام ابراهیمی

 بهنام ابراهیمی کارشناسی ارشد حسابداری

بهنام ابراهیمی

behnam ebrahimi

کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی اهداف و بازخوردهای اجرای درس کارورزی در رشته حسابداری (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری دوره: 1، شماره: 9
2 تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی دوره: 3، شماره: 2
3 مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A review study of focus on form instruction: Implications for educational settings (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 اقتصاد مقاومتی جامانده در پوسترها،گزارشها دستورالعملها (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
3 Implementation a Model Based On Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Optimal Positioning of Bank Branch In Yasuj (دریافت مقاله) هفتمین همایش مهندسی برق مجلسی
4 بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بهبود بهره وری نیروگاه شهید منتظری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
5 بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و رشد و یادگیری کارکنان مطالعه موردی: نیروگاه شهید منتظری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
6 بررسی تحویل سال خورشیدی و سالهای کبیسه با کمک داده ها JPL و ارائه نرم افزار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
7 بررسی رفتار شکست تحت ضربه اتصالات غیرمشابه فولادP20 به فولاد زنگ نزن AISI304 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
8 بررسی موانع و مشکلات پیش روی حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
9 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر ایده پردازی خلاقیت ونوآوری در آینده شغلی رشته حسابداری (مطالعه موردی دانشجویان استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
10 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر تبدیل آگاهی های علمی و تخصصی به آگاهی های کاربردی دانشجویان حسابداری (مطالعه موردی دانشجویان استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
11 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر قابلیت های فردی و تخصصی دانشجویان رشته حسابداری (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
12 بررسی میزان تاثیر درس کارورزی بر کارایی اثربخشی و بهره وری دانشجویان رشته حسابداری (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 بررسی نحوه انتخاب نوع توربین بادی و ارتفاع هاب مناسب برای شش ناحیه منتخب در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
14 بررسی نقش اسلام در حسابداری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
15 بررسی و مدلسازی فنی یک نمونه سیکل کالینا برای کاربرد در نیروگاههای زمین گرمایی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
16 بررسی و مقایسه الگوریتم های مکانیابی حسگر بی سیم مبتنی برد و برد آزاد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
17 تأثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل ایستای دانش آموزان دارای زانوی پارانتزی ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
18 تیوری نمایندگی و اثر آن بر سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
19 طراحی و تحلیل پمپ تولید توان از انرژی موج با قابلیت تنظیم ارتفاع (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
20 گذری بر مفاهیم حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
21 گذری بر مفاهیم حسابداری منابع انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
22 مدلسازی فنی و مقایسه سیکل کالینا با ترکیب ثابت و متغییر سیال کاری جهت کاربرد در نیروگاههای زمین گرمایی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 مروری بر حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
24 مروری بر مفاهیم مختلف حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
25 مروری جامع بر حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
26 ناکارآمدی جرم انگاری اعتیاد در تامین امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
27 نقش اخلاق حرفه ای بر عملکرد حسابداران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
28 نقش سیستم کنترل داخلی بر عملیات حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
29 نقش عوامل انگیزشی مدیران بر بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
30 نقش فرهنگ بر عملکرد حسابداری سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
31 نقش فرهنگ بر عملکرد حسابرسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری