آقای دکتر مهدی تاج بخش

دکتر مهدی تاج بخش استاد، دانشگاه ارومیه

آقای دکتر مهدی تاج بخش

Dr. Mahdi Taj Bakhsh

استاد، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی تاج بخش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران