خانم معصومه شاهسواری

معصومه شاهسواری

خانم معصومه شاهسواری

Masoume Shahsavari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم معصومه شاهسواری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الویت نقش معلم در آموزش از دیدگاه دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 5، شماره: 5
2 نگاهی به آموزش مفهوم نیرو (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جوان و هویت فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی
2 شبیه سازی عددی تولید امواج گرانی درونی با واداشت شناوری در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
3 شبیه سازی عددی تولید امواج گرانی درونی با واداشت شناوری روی سطح شیب دار در محیط چینه بندی شده یکنواخت محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها