خانم معصومه شاهسواری

معصومه شاهسواری

خانم معصومه شاهسواری

Masoume Shahsavari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم معصومه شاهسواری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک