آقای دکتر عادل ساریخانی

دکتر عادل ساریخانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

آقای دکتر عادل ساریخانی

Dr. Adel Sarikhani

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عادل ساریخانی در مجلات و ژورنالها