آقای دکتر محمود جلالی کروه

دکتر محمود جلالی کروه

آقای دکتر محمود جلالی کروه

Dr. Mahmoud Jalali Korveh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود جلالی کروه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان