آقای محمدرضا شجاعی

محمدرضا شجاعی کارشناس ارشد / دانشگاه قم

آقای محمدرضا شجاعی

Mohammadreza Shojayee

کارشناس ارشد / دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا شجاعی در مجلات و ژورنالها