آقای محمدرضا شجاعی

محمدرضا شجاعی کارشناس ارشد / دانشگاه قم

آقای محمدرضا شجاعی

Mohammadreza Shojayee

کارشناس ارشد / دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا شجاعی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جایگاه بخش آموزش عالی و تحقیقات در برنامه چهارم توسعه از منظر برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 48
2 جنبه هایی از مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 45
3 همکاری میان سازمانی و عوامل موثردر بهبود آن در زنجیره تامین (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبخیزداری و رویکرد آن به کاهش پدیده خشکسالی درکشور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 ارائه الگوی مفهومی مدیریت دانش برای شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
3 ارزیابی اثرات پروژه های آبخیزداری در کاهش سیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزیابی طرح پخش سیلاب حوضه هشتبندی میناب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارزیابی و تدوین استراتژی بر مبنایQSPM مطالعه موردی یک شرکت خودروسازی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
6 برآورد آهنگ پرتوگیری کارکنان بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود با دو روش: مستقیم و غیر مستقیم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران
7 بررسی تاثیر اجزای پایدار و ناپایدار سود بر رابطه بین نوسان سود و قابلیت پیشبینی سود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی تأثیر اجزای پایدار و ناپایدار سود بر رابطه بین نوسان سود و قابلیت پیش بینی سود (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی میزان تاثیر اقدامات آبخیزداری در افزایش عمر مفید سدهای کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران
10 برنامه ریزی راهبردی برای مدیریت حوزه ای با اولویت حفاظت آب و خاکدر حوزه های آبخیز کشور (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
11 پاسخگویی رشته تحصیلی دانشجویان به نیازهای بازار (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
12 تاثیر پایداری اجزای سود بر رابطه بین نوسان سود و قابلیت پیش بینی سود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 تحلیلی بر عملیاتی نمودن راهبرد های توسعه فرهنگی و اجتماعی حوزه مدیریت شهری و شهرداری ها (نمونه موردی : شهرداری زاهدان) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم رفتاری و مطالعات فرهنگی اجتماعی
14 تدوین استراتژی به روش تحلیل SWOT برای شرکت سیمان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
15 تعیین ضرایب پتانسیل نگهدارنده باریونها و اثر پتانسیل های غیر نگهدارنده بر انرژی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
16 تغییرات اقلیمی و اثرات ناشی ازآن بر منابع آب وخاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 تغییرات اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن برمنابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
18 شبیه سازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم 6061 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش
19 شرایط حمایت از طرح های صنعتی در حقوق ایران و انگلستان با نظری به معاهدات بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
20 ضرورت اعمال مدیریت جامع در خردآبخیزها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
21 کاربرد تصمیم گیری چند شاخه فازی در اولویت بندی استراتژی های رقابتی (مطالعه موردی: صنعت سیمان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
22 محاسبه ویژگیهای مزونهای سنگین درحضورپتانسیل نوسانی وغیرنوسانی v(r)= ar2 + br-4 + cr-6 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
23 مدل نیروی سه جسمی برای بررسی ساختار نوکلئونها در حضورپتانسیل های نگاهدارنده فوق مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
24 مدیریت هرزآبهای سطحی و بهره برداری از آن در دوره های خشکسالی از دیدگاه آبخیزداری (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
25 مقایسه تاثیر اجزای سود بر رابطه بین نوسان سود و قابلیت پیش بینی سود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
26 نقش و جایگاه آبخیزداری شهری در مدیریت سیلابهای شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
27 نگرشی بر مسایل آب و خاک با محوریت آبخیزداری و جایگاه آن جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران