آقای مهدی محمدی

مهدی محمدی استادیار، دانشگاه قم

آقای مهدی محمدی

Mahdi Mohammadi

استادیار، دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی محمدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه گیری ظرفیت جذب (مطالعه موردی: نانو فناوری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 42
2 ارائه مدل سه بعدی شبکه هم افزایی دولت، دانشگاه ، صنعت وتحقیق برای تربیت مهندسان آماده به کار (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 56
3 ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 4
4 ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برمبنای مدل چشم شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 10
5 ارزیابی اثربخشی بیرونی برنامه درسی دوره مدیریت پروژه آموزشکده شرکت صنایع الکترونیک شیراز براساس مدل چشم شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 53
6 ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس دهی پیاده روهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
7 ارزیابی تناسب برنامه درسی تدوین شده زیست محیطی دررشته های مهندسی عمران، معماری و کشاورزی با معیارهای توسعه پایدارزیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 59
8 ارزیابی شایستگیهای عملی دانشجویان مهندسی الکترونیک گرایش مخابرات براساس معیارهای استخدام مهندسی مدیریت پروژه درصنایع الکترونیک شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 48
9 ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 2
10 ارزیابی و مقایسه روشهای عارضه یابی سازمان با رویکرد AHP فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
11 الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 9، شماره: 4
12 Survey of the Patient Safety Culture in the Clinics and Hospitals of Chabahar, Iran (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 5، شماره: 3
13 بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 6، شماره: 3
14 بررسی اثر یون های مس و روی بر فعالیت آنزیم میروزیناز و تشکیل سولفارافان در گیاه Lepidium draba (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی اثربخشی درونی و بیرونی دوره های آموزشی GIS درحوزه مهندسی کشاورزی،عمران وزمین شناسی ؛مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 52
16 بررسی پایه های نظری تعالی فرد در سازمان از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
17 بررسی تاثیر شایستگی های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
18 بررسی جنبه ی فرهنگی اجتماعی ماهیت علم از دیدگاه دبیران فیزیک شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 5، شماره: 5
19 بررسی چند مضمون اساطیری در دارابنامه ی طرسوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
20 بررسی دلالت های واقع گرایی انتقادی در تدوین دستور کار خط مشی گذاری علم، فناوری و نوآوری؛ موردکاوی اسناد افق 2020 و اقتصاد زیستی 2030 اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 95
21 بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
22 بررسی رابطه ی بین شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران و رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
23 بررسی ساختاری باورهای معرفت شناختی و مهارت مدلسازی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 58
24 بررسی شاخص های عملکرد بینایی پس از جراحی کاتاراکت سالخوردگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 4، شماره: 4
25 بررسی شیوه زبان آئروفیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی در سال 1394 (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 1، شماره: 3
26 بررسی عوامل موثر بر رضایت و موفقیت دانشجویان رشته های مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 37
27 بررسی فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی در کتابخانههای شهر قم ازدیدگاه مدیران و کارشناسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
28 بررسی مولفه های موثر بر اشتراک دانش کارکنان وب سایت ها (مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاهی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 4
29 بررسی نگرش کتابداران کتابخانه های دانشگاهی به تغییر سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
30 تاثیر سنجی نقش ظرفیت ها و قابلیتهای فرهنگی مسلمانان انگلیس در عمق بخشی خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 12
31 تاثیر قابلیت سازی بنگاه ها توسط سازمان های میانجی بر توسعهٔ همکاری های فناورانه (مورد مطالعه: صنایع هوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 3
32 تأثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانشجویان: بررسی نقش واسطه ای رویکردهای مشارکت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
33 تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب مطالعه موردی: گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 19
34 تحلیل فقهی اقتصادی جبران کاهش قدرت خرید پول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 55
35 تحلیل محتوای مقاله های دوفصلنامه تربیت اسلامی در سال های 1384-1394 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 12، شماره: 24
36 تحلیل مقایسه ای الگوهای تکافل و آسیب شناسی آنها از منظر ذینفعان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
37 تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سالهای 1386-1390 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 6، شماره: 15
38 تدوین چارچوب ارزشیابی برنامه درسی دوره فیزیوپاتولوژی رشته پزشکی عمومی و اعتباریابی آن (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 4
39 چه چیزی باعث رشد سریع اقتصادی می شود: نهادهای مورد نیاز کدامند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4
40 دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 7
41 رابطه بین جو آموزشی و انگیزش درونی با تعهدعاطفی؛مطالعه موردی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 60
42 ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش میزان ا ستفاده از مهارت زبان زندگی (NVC) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 3
43 سرمایه اجتماعی و بیگانگی از کار(مطالعه موردی معلمان آموزش و پرورش مقطع ابتدایی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 19
44 شاخص های عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 1
45 شبیه سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 34
46 شناسایی مولفه های الگوی آموزش و تربیت اسلامی مدیران نهادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
47 شناسایی و رتبه بندی روش های مناسب همکاری فناورانه در بنگاه های با محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 3
48 ضریب دقت و بازیافت پایگاه مقالات فارسی در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی و تعیین همپوشانی بین آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
49 طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
50 طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 12، شماره: 2
51 عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 1
52 کاربرد مدیریت دانش سازمانی2.0 (EKM2.0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 3
53 کشف و اولویت بندی ابعاد و مولفه های موثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین: پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 52
54 مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 2
55 مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل براساس فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
56 مفهوم پردازی معنویت سازمانی از منظر نهج البلاغه: کاربست استراتژی نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 3، شماره: 6
57 مقایسه خودراهبری یادگیری، ارزشهای تحصیلی و ارزشیابی دانشجویان رشته های مهندسی ازکیفیت تدریس اعضای هیئت علمی؛موردمطالعه:دانشگاه هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 61
58 مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 1
59 وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 4
60 یک دهه پژوهش: تحلیل استنادی دو فصلنامه تربیت اسلامی (1384-1394) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Fucoidan Extracted from Algae in Wound Healing and Tissue Regeneration (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
2 آسیب شناسی تحلیلی نقش نظام آموزش عالی ایران در توسعه پایدار – ارایه مدل پیشنهادی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
3 اثر بخشی آموزش مهارت های کنترل خشم بر کاهش پرخاشگری و بهبود سازگاری فردی - اجتماعی در معتادان تحت درمان با متادون در ساری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
4 اثر بخشی فرهنگ کار آفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
5 اثر کارکرد در دمای بالا بر ریزساختار سوپرآلیاژ IN738LC و تأثیر آن بر مقاومت به ضربه پره ردیف اول توربین گازی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
6 ارائه پیکره متنی موازی فارسی- انگلیسی با کاوش در ویکیپدیا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
7 ارائه چارجوبی جهت ارزیابی پتانسل تجاری سازی فناوری های نوظهور (مطالعه موردی: زیست فناوری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
8 ارائه چارچوبی در جهت مدیریت فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه گیری دستیابی سریع به فناوری (مطالعه موردی: نانوفناوری ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
10 ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه گیری ظرفیت جذب (مطالعه موردی: نانوفناوری ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
11 ارائه مدل برنامه ریزی راهبردی مهندسی طراحی محصول با رویکرد مهندسی سیستم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
12 ارائه مدلی برای ارزیابی دستاوردهای تکنولوژیک در واحدهای R&D (مطالعه موردی : شرکت صنایع الکترونیک ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
13 ارائه مدلی برای استفاده از مدیریت دانش مشتری در فرایند طراحی و توسعه محصولجدید (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
14 ارائه یک روش کىترلی مبتىی برشبکه عصبی جهت بهبود پایداری سیستم قدرت با استفاد از UPFC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
15 ارائه یک مدل تصمیم گیری به منظور تامین نیازمندی ها در برگزاری مناقصات و مزایدات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
16 ارائه یک مدل مناسب جهت پیش بینی ضریب ایمنی شیبهای خاکی جنوب غربی همدان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
17 ارایه مدل بهینه معماری مدارس کشور ایران با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
18 ارایه مدلی برای توسعه همکاری های بخش علمی و بخش صنعتی مبتنی بر شناخت کانال های تعاملی ، ساختارهای ارتباطی و نهادهای انگیزشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
19 ارایه نوین الگوریتم خفاش مبتنی بر سرعت همگرایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
20 ارایه یک الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله طراحی و بهینه سازی شبکه های سلولی GSM (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای تکاملی برای خوشه بندی ترکیبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای ژنتیک برای خوشه بندی ترکیبی و یافتن تعداد خوشه ها برای مجموعه داده ورودی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 ارایه یک روش ترکیبی رده بندی ترافیک IP با کمک نگاشت ویژگیها و الگوریتمهای ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 ارایه یک روش جدید برای حذف نویز بر پایه کلاسبندی نویز و شکل دهی آن با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان دردانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
26 ارتقای بهره وری با توانمند سازی منابع انسانی سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
27 ارزشیابی برنامه های آموزش الکترونیکی با مدل SPEAK (دریافت مقاله) کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
28 ارزشیابی معیارهای هویت اسلامی ـ دینی درم حتوای برنامه درسی رشته های علوم انسانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
29 ارزیابی تاثیر افزایش جمعیت سالخورده در سرعت حرکتی عابرین پیاده ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
30 ارزیابی تاثیر وسایل سفر مختلف در بروز تصادفات شهری با استفاده از رگرسیون وزن دارجغرافیایی مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
31 ارزیابی جایگزینی سیمان ژئوپلیمر با سیمان پرتلند درساخت و سازها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 ارزیابی دستاورد فعالیتهای فوق برنامه درسی در مدارس ابتدایی پایه ششم (مورد مطالعه: ناحیه 3 شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
33 ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی کارگران اسکله های بارگیری به روش MAC (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
34 ارزیابی ریسک های خطوط انتقال گاز داخلی پالایشگاه به وسیله ماتریس تجزیه و تحلیل نقاط شکست و آثار آن (FMEA) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
35 ارزیابی سطح توانمندی های تکنولوژیک در مشاورین و پیمانکاران بخش راه و ترابری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
36 ارزیابی علمی نگرش مصرف کنندگان بر توسعه برند ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
37 ارزیابی کمی و کیفی آلودگی میکروبی هوای بخش اورژانس واتاقهای عمل یکی از بیمارستانهای آموزشی شهرستان زاهدان به روش پاسیو (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 ارزیابی مدل های تجربی جهت تعیین مدول دگر شکلی توده سنگ بر اساس طبقه بندی ژئومکانیکی (مطالعه موردی شیروانی های ماسه سنگسازندکهر- جاده چالوس) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
39 ارزیابی موقعیت وانتخاب مناسبترین اقدام استراتژیک به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی: شرکت تیام پارسی پاسارگاد (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت، تحول و نوآوری در توانمندسازی مدیریت
40 ارزیابی مهارت اعضای هیأت علمی مهندسی دانشگاه شیراز در مراحل هفت گانه چرخهیادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
41 ارزیابی میزان شیوع عوامل کلیدی دانشگاه نوآور از دیدگاه دانشجویان: مطالعهموردی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
42 ارزیابی و تحلیل ساختار فرهنگی_اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری مطالعه موردی:نواحی 1و5 شهرداری منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
43 ارزیابی و طراحی مدل ریسک ساخت و ساز: تفهیم از طریق بازبینی ادبیات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 استخراج محتوای وب با استفاده از وزن دهی و قوانین متنی Extract web content by using weighting and textual rules (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
45 اعتبار دهی و نظارت بر دوره های یادگیری الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
46 اعتبارسنجی مدل های تجربی بر اساس طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) در پیش بینی مدول دگرشکلی توده سنگ (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
47 افزایش برداشت از چاه های نفت به کمک امواج مایکروویو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
48 الگوهای تجاریسازی بر اساس بسته علم فناوری صنعت: بررسی تطبیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
49 امکان سنجی استفاده از انرژی امواج در بندر عسلویه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
50 امکان سنجی کاربرد مدیریت عملکرد از دیدگاه مدیران و کارمندان شرکت گاز استان فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
51 امکان سنجیتفکیکجمعیتهای سنگسر معمولی در خلیج فارسبا استفاده از نشانگرهای AFLP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
52 انتخاب پرتفولیوی بهینه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
53 انتخاب پرتفوی بهینه سرمایه گذاری در سهام با استفاده از مدل ترکیبی VIKOR-DANP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
54 انتخاب مدل مناسب انتقال فناوری در بنگاه های با محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)، (مورد مطالعاتی، شرکت توگا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
55 اندازه گیری بازگشت سرمایه آموزش، با یک هزینه ناچیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
56 اولویت بندی پارامترهای مرتبط با دسترسی ها در بروز تصادفات برون شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
57 اهمیت و چگونگی تعامل «بخش های تحقیقاتی و تجاری» ، برای نوآوری در تکنولوژی های نوین (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
58 ایجاد ساختارهای درختی با قابلیت پیکربندی مجدد با کمک شبکه های MIN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
59 Effect of Fucoidan Extracted from Algae on Colon Cancer (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی
60 Investigating the absorption capacity of industrial clusters: Case Study: Animal Husbandry Cluster (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس
61 Sensitivity Analysis of Steel Moment-Resisting Frames by Endurance Time Method (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
62 بازخوانی تصویر شب در شعر شاملو و بیاتی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
63 بازسازی تصاویر دندانپزشکی (CBCT) تخریب شده ناشی از مصنوعات فلزی مبتنی بر بخش بندی و فیلتر BPF (Back Projection Filter) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
64 بازشناسی اعداد دست نوشته فارسی مبتنی براستخراج ویژگی از تصاویر اصلی و سینوگرام با شبکه عصبی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
65 بازشناسی اعداد دست نویس فارسی مبتنی بر فواصل محاطی و مرفولوژی در شبکه عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
66 برآورد حداکثر ظرفیت هوازی و ظرفیت کار فیزیکی در آتش نشانان شهر زاهدان در سال 1394 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
67 بررسی آلودگی باکتریایی بخش های مختلف بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شهر زاهدان در طی سالهای 81-80 و اثر تغییر گندزداها در کاهش میزان آلودگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
68 بررسی اثر متغیرهای محیطی و عملیاتی بر عملکرد توربوکمپرسورهای ایستگاههای تقویت فشار از دیدگاه اکسرژی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
69 بررسی اثرات تغییر شرایط محیطی و عوامل طراحی بر عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی MED (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
70 بررسی اثرات رفتار سیاسی مدیران بر فساد اداری در شرکت پتروشیمی بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
71 بررسی اثرتعرضات صورت گرفته در بستر رودخانه بر افزایش خطرپذیری اراضی سیلابدشت با استفاده از مدلهای یک بعدی و دو بعدی) مطالعه موردی: رودخانه تلنگ میناب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
72 بررسی اثردوره نوری برترکیب اسیدهای چرب درریز جلبک Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
73 بررسی اثرشوری برترکیب اسیدهای چرب درریزجلبک Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
74 بررسی ادراک معلمان از فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدارس ابتدایی شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
75 بررسی پیامدهای تک فرزندی از دیدگاه روانشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک نوجوان
76 بررسی تاثیر تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز برچسبندگی هزینه های اداری و فروش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
77 بررسی تاثیر دو روش کشش پویا و ایستا بر چابکی و انعطاف پذیری کاراته کاها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
78 بررسی تاثیر دو روش کششی پویا و ایستا بر تعادل کاراته کاها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
79 بررسی تاثیر سر و صدا بر شنوایی موش صحرایی با اصوات حاصل ازاعوجاج گوش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
80 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی بر شفافیت سازمانی در اداره راه و شهرسازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
81 بررسی تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر آوای کارکنان منطقه اقتصادی پارس عسلویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
82 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و مدیریت جهادی در ایجاد چابکی سازمانی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
83 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان اداره مخابرات لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
84 بررسی تاثیر نوآوری در بین المللی کردن خوشه های کسب و کار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهکیلویه و بویر احمد
85 بررسی تاثیر یک دوره آموزش با شبیه ساز اسلحه بر عملکرد تیراندازی سربازان اموزشی در مرکز اموزش مرزبانی شهید رجایی کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
86 بررسی تاثیرگذاری اجزاء بسته بندی بر رفتار مصرف کنندگان گوگرد پالایشگاه گاز ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
87 بررسی تأثیر تغییرات فشار بر نتایج شبیه سازی برج واکنشی سولفورزدایی هیدروژنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
88 بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
89 بررسی تجربی اثرات حضور و نشست نانو ذرات آلومینا بر مشخصه های انتقال حرارت جوشش هسته زایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
90 بررسی تحلیلی و بهبود عیوب در کشش ورق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
91 بررسی تشکیلات و وظایف دفاتر اسناد رسمی ایران و ترکیه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
92 بررسی تنش خشکی در دو مرحله رویشی و زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیا چیتیPhaseolus Vulgaris (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
93 بررسی تنش خشکی در دو مرحله رویشی و زایشی بر میزان پرولین و شاخص کلروفیل در ارقام مختلف لوبیا چیتیPhaseolus Vulgaris (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
94 بررسی توانایی های زنان عشایری با تاکید بر نقش آنان در اقتصاد تولیدی عشایر (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
95 بررسی توزیع و پراکندگی هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) در رسوبات سطحی کانال تردد کشتی های اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
96 بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی Eleutheronema tetradactylum در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
97 بررسی چگونگی معاد جسمانی در قرآن و روایات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
98 بررسی حقوقی حل اختلاف در قراردادهای داخلی و بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
99 بررسی حقوقی وجرم شناختی توهین درفضای مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
100 بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
101 بررسی رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و مهارت مدیریت دانش شخصی مورد مطالعه: اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
102 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و کارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
103 بررسی رابطه بین سبک های رهبری واسترس شغلی بین کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
104 بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و اقلام تعهدی غیرعادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
105 بررسی رابطه بین سرمایهی اجتماعی با میزان شیوع رفتارشهروندی سازمانی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
106 بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی اجتماعی مدیران با شایستگی های فنی، رفتاری و زمینه ای کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
107 بررسی رابطه بین فرصت های رشد، شدت حرکت سهام وبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
108 بررسی رابطه بین کارایی برنامه درسی دوره های آموزشی بارفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه: کارکنان شرکت نفت شیراز (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
109 بررسی رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینانی محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
110 بررسی رابطه تسهیم دانش و نوآوری سازمانی کارکنان استانداری بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
111 بررسی رابطه تولید ملی و چابکی سازمانی با توجه به عملکرد سازمانهای موفق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
112 بررسی رابطه خودکارامدی، سبک های مقابله و میزان شادکامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
113 بررسی رابطه ساختار سرمایه و بازده سرمایه گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
114 بررسی رابطه فرسودگی شغلی با کارایی کارکنان حوزه عمرانی شهرداریها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
115 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی (مطالعه ی موردی: دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
116 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با گرایش به خلاقیت در مدیران ناحیه یک آموزش و پرورش کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
117 بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
118 بررسی راندمان گندزدایی تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی با استفاده از فرآیند ترکیبی اشعه فرابنفش و هیپوکلریت سدیم جهت استفاده مجدد از آن (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
119 بررسی راهکارهای علاقمند نمودن دانش آموزان به مطالعه (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
120 بررسی رفتار ترک در سازه هایی با ترک لبه ای و تحت بار کششی به کمک شبیه سازی و مهار رشد ترک با ایجاد سوراخ (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
121 بررسی رفتار سازه هایی با ترک مرزی تحت بار کششی به کمک شبیه سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
122 بررسی روابط انسان با خدا با توجه به تصورات انسان از خدا در نگاه مولوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
123 بررسی ساختارژنتیکی ماهی سنگسرمعمولی درخلیج فارس با استفاده ازنشانگرهای A F LP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
124 بررسی شرایط حفظ و افزایش مخاطبان شبکه های رادیویی (مطالعه موردی: رادیو ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
125 بررسی شیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی فرفیون میوه کرکی (Euphorbia hebecarpa) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
126 بررسی شیوه های کنترل و حسابداری مدیریتی در سیستم حسابداری ناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
127 بررسی عملکرد انواع مختلف الیاف بر شکل پذیری بتن خود تراکم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
128 بررسی عملکرد UPFC در بهبود پایداری سیستم های تک ماشینه و مقایسه عملکرد روش های کنترلی شبکه عصبی و گسسته در میرایی نوسانات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
129 بررسی عملکرد سیستم قاب خمشی فولادی مجهز به میراگر شکافدار SSD مبتنی بر جذب انرژی زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
130 بررسی فرآیند ترکیبی اشعه فرابنفش و هیپوکلریت سدیم در تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی جهت استفاده مجدد از آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
131 بررسی فنی و اقتصادی معدن سنگ تزیینی مرمریت گشایش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
132 بررسی مسیر رشد ترک در نقاط تمرکز تنش چرخدنده وشانه به کمک روشهای عددی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
133 بررسی مفهومی و تعاملی مدیریت پایدار شهری و ارتقای سرمایه اجتماعی مطالعه موردی منطقه 17 تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری
134 بررسی مقایسه ای الکتروشیمیایی خواص انتی اکسیدانی دوگونه از جلبکهای قهوه ای خلیج فارس (بوشهر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
135 بررسی مقایسه ای روش آموزش مجازی از طریق شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه با سخنرانی تعاملی در دروس کارگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات کامپیوتر مخابرات
136 بررسی مقایسه ای مقوله های تصریفی شمار و معرفگی اسم در گفتار کودکان عادی و سندرم داون با سن عقلی 4 تا 7 سال فارسی زبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
137 بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با منابع مرجع کتابخانه و ضرورت ارائه آموزش از دیدگاه آنها (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
138 بررسی میزان دانش وآگاهی دبیران مطالعات اجتماعی و دینی و قرآن استان فارس ازابعادآموزش وپرورش جهانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
139 بررسی نقش سیمیلاتور تفنگ های سبک بر افزایش مهارت و عملکرد تیراندازی سربازان آموزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
140 بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
141 بررسی نقش مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
142 بررسی نقش مدیریت شهری در افزایش سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
143 بررسی و آنالیز عملکرد کمپرسورهای رفت و برگشتی واحد 103 پالایشگاه گاز پارسیان در شرایط تغییر ترکیبات گاز ورودی به مراحل مختلف آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
144 بررسی و آنالیز عملکرد کمپرسورهای رفت و برگشتی واحد 103 پالایشگاه گاز پارسیان در شرایط تغییر ترکیبات گاز ورودی به مراحل مختلف آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
145 بررسی و تحلیل روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و میزان تأثیر آن در توسعه تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
146 بررسی و تنظیم عوامل PH و دی اکسید کربن در فتوراکتور هوازی با ساخت دستگاه تنظیم این دو پارامتر در محیط آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
147 بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر زاهدان در سال 83-82 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
148 بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با استانداردها در سال تحصیلی 83-1382 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
149 بررسی وضعیت شادکامی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بندر عباس (دریافت مقاله) سومین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
150 برسی مقایسه الکتروشیمیایی خواص انتی اکسیدانی دو گونه از جلبکهای قهوه ای خلیج فارسی بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
151 به سوی توانمندسازی کلاس درس دانشگاهی هوشمند برپایه اینترنت اشیا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
152 به سوی سازنده گرایی در نظام آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
153 بهبود امنیت لایه فیزیکی با استفاده از تخصیص توان تطبیقی در شبکه های بیسیم مشارکتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران
154 بهبود پایداری آرایه نانولوله های تیتانیوم دی اکسید بر روی بستر تیتانیوم برای تولید هیدروژن از تفکیک فتوکاتالیستی آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
155 بهبود پایداری دینامیکی در یک سیستم قدرت چند ماشینه با توجه به طراحی همزمان و مستقل ادوات FACTS و PSS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
156 بهبود پایداری دینامیکی در یک سیستم قدرت چند ماشینه با توجه به طراحی همزمان و مستقل ادوات FACTS و PSS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی
157 بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از ادواتFACTS مبتنی بر کنترل کننده PI فازی بر اساس روشهای شبیهسازی مرسوم و جدید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
158 بهبود شاخص های قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع با مکان یابی مناسب ریکلوزر (مطالعه موردی برروی یک فیدر واقعی از شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتر
159 بهره گیری از رویکردهای سازمان های یادگیرنده ترویج استراتژی و مدیریت تغییر در پروژه های مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
160 بهینه سازی روش پله ای مانور دریچه های سد هنگام وقوع سیلاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی سد کارون 3 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
161 بهینه سازی سبد مالی تخصیص یافته با استفاده از رویکرد تلفیقی فازی و احتمالی چند هدفه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
162 بهینه سازی مکان نقطه تجزیه و برنامه ریزی تولید در زنجیره تأمین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
163 پالایش یون مس توسط گیاه ازمک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
164 پایداری در فضاهای سبز شهری؛ با تاکید بر اقشار آسیب پذیر اجتماع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
165 پرورش و رهاسازی بالتوری سبز ( Chrysoprela carnea Stephens) برای کنترل آفات گیاهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
166 پیش بینی نشست زمین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
167 پیشنهاد یک روش آشکارساز گفتار / سکوت در سطح زیر باند برای سیستم بهبود گفتا مبتنی بر تبدیل ویولت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
168 تاثیر آرایش قرار گیری میراگر ویسکوز در انواع مهاربند های سازه های فولادی تحت زلزله های حوزه ی نزدیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
169 تاثیر اعتقاد به معاد و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مودیان سازمان امور مالیاتی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
170 تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر ترک خدمت نیروی خدماتی در بیمارستان شهید بهشتی شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
171 تاثیر برگشت به حالت اولیه در آب های سرد، گرم و معتدل بعد از یک دوره شنای 200 متر بر سطوح کورتیزول برخی از شاخص های خستگی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
172 تاثیر برون سپاری ومدیریت جهادی بر عملکرد سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
173 تاثیر چابکی سازمانی بر شفافیت سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
174 تاثیر حرکات بدن در ادبیات کودک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
175 تاثیر خانواده بربهداشت روانی فرزندخود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
176 تاثیر خانواده برسلامت روانی- اجتماعی فرزندان خود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
177 تاثیر خرد سازمانی و عزت نفس بر آوای سازمانی کارکنان بانک رفاه استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
178 تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور مورد استفاده برای پایه های مرکبات (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
179 تاثیر رفتار انحرافی کاری درسلامت سازمان در دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
180 تاثیر رهبری معنوی و توانمند سازی روانشناختی بر رفتارهای فرانقش کارکنان و ترک خدمت در سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
181 تاثیر سبک زندگی بر توسعه پایدار فرهنگ ایمنی در میان شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
182 تاثیر سیرت نیکوی مدیران و چابکی سازمانی بر سودآوری بانک های سپه اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
183 تاثیر شهرنشینی و صنعتی سازی بر تقاضای انرژی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
184 تاثیر ضدعفونیکردن، خراشدادن و خشککردن بر درصد جوانهزنی بذور مرکبات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
185 تاثیر عوامل فیزیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
186 تاثیر کار تیمی و مدیریت جهادی بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
187 تاثیر مدیریت شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی کارکنان متاهل (مطالعه موردی کارکنان متاهل اداره آموزش پرورش مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
188 تاثیر نانوذرات اکسید مس بر برخی شاخص های مورفولوژیک یک گیاه Lepidium draba (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها
189 تاثیر هوشمندی رقابتی، هوش تجاری و هوش مالی پرسنل بانک قوامین بر مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: بانک قوامین استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
190 تاثیرجنسیت برمیزان جذب زیستی فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم دربافت عضله خرچنگ شناگرآبی Portunus pelagicus درآبهای بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
191 تاثیردورکاری درتوانمندسازی کارکنان بیمه سلامت استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
192 تأثیر اهرم ارزی و ترکیبی بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
193 تببین نقش واسطه ای یگانگی فرد-سازمان در رابطه بین خودارزشیابی مرکزی و عملکرد شغلی در بیمارستان تامین اجتماعی شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
194 تببین نقش واسطه ای یگانگی فرد-سازمان در رابطه بین خودارزشیابی مرکزی و عملکرد شغلی در بیمارستان تامین اجتماعی شیراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
195 تبیین رویکرد کارکردمداری و ساختارمداری نظام نوآوری بخشی هوانوردی عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
196 تبیین نقش دیپلماسی علم و فناوری در پیشبرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
197 تجزیه و تحلیل ساختار فرهنگی- اجتماعی وتوسعه پایدار شهری به روشSWOT مطالعه موردی: شهرداری منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری
198 تحلیل استلزامات نهادی توسعه کشاورزی دانش بنیان در ایران (مطالعه موردی نظام نوآوری زیست فناورانه کشاورزی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
199 تحلیل تاثیرات FDI و ارزش افزوده تولید بر اشتغال نیروی کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
200 تحلیل تطبیقی عوامل انگیزش درونی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگمطالعه موردی: شرکتهای توزیع برق شهرستان اصفهان و استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
201 تحلیل حرارتی – مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع در شرایط متعادل (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
202 تحلیل دینامیکی سدخاکی قشلاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
203 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
204 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم دبستان به روش ویلیام رومی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
205 تخمین اثر جمعیت افراد سالخورده در جریان حرکتی سایر افراد در پیادهروها با استفاده ازروش شبیه سازی میکرو (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
206 تخمین پارامترهای ژیومکانیکی توده سنگ به روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: توده سنگ دولومیت، سازند سلطانیه) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
207 تدوین و ارایه الگوی جامع نگر برای ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی الگوی ماهواره ای (دریافت مقاله) کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
208 تدوین و اعتباریابی الگوی مهارت های استخدامی مشترک دانش آموختگان دانشگاه بر اساس نیاز بازار کار رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
209 تربیت کودکان به عنوان مصرف کنندگان پایدار با رویکرد آموزش سیار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
210 تشدید و تعمیق آسیب های اجتماعی با تأکید برتفکر اجتماعی غیراسلامی غیربومی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
211 تعامل توسعه پایدار شهری و گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
212 تعیین پارامترهای مقاومت برشی تحت تاثیر تنش تک محوره در سنگ های کلاس II با استفاده از تئوری کلمب، موهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
213 تعیین توزیع تنش و تحلیل رفتار ترک در قالبهای خم فرم دهی ورقهای فلزی از جنس ابزار نمونه سریع (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
214 تعیین خصوصیات ژئومکانیکی و تحلیل پایداری ترانشه پل کاکارضا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
215 تعیین درصد بهینه الیاف دربتن خودمتراکم باهدف افزایش شکل پذیری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
216 تعیین رابطه کاهش حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود در طول بحران مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
217 تعیین زمان سقط جنین در انگوربیدانه قرمز با استفاده روشهای هیستولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
218 تعیین سینتیک واکنش HDS میعانات گازی و ماده گوگرددار تیوفن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
219 تعیین مسیر رشد ترک و مهار آن در صفحه ای با سوراخ مرکزی تحت بار یکنواخت کششی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
220 تعیین معادله سینتیکی واکنش گوگرد گیری هیدروژنی ، برای دی بنزو تیوفن موجود در برشهای نفتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
221 تعیین میزان پروتئین تام و بررسی میزان اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری در ریزجلبک دریایی تتراسلمیس چویی Tetraselmis chuii (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
222 تفکر انتقادی در آموزش مجازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
223 تکنیک بهینه شده تشخیص و صرف افعال در پیکره های فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
224 تلفیق مساله فروشنده دوره گرد و الگوریتم کلونی مورچگان برای بهینه سازی مکانی مسیر خطوط نفت و گاز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
225 توانایی گیاه ازمک در جذب فلز روی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
226 توانمندسازی منابع انسانی از طریق اموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
227 توسعه فضای سبز، یکی از روشهای مناسب برای مدیریت تغییر اقلیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
228 جذب بیولوژیکی فلز سمی روی Zn+2 از محیطهای آبی بوسیله جلبک قهوه ای سارگاسوم (دریافت مقاله) همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان
229 جذب زیستی فلز سنگین کادمیم از آب توسط جلبک بومی Chaetomorpha sp و تعیین شرایط بهینه جذب با روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک و کارآمد
230 جذب زیستی فلز سنگین نیکل از آب توسط جلبک بومی Chaetomorpha sp و تعیین شرایط بهینه جذب با روش پاسخ سطحی (RSM) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک و کارآمد
231 جذب زیستی فلزات سنگین نیکل و کادمیم از آب توسط جلبک بومی Enteromorpha sp و تعیین شرایط بهینه جذب با روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
232 جذب زیستی یون فلز سنگین کادمیوم(Cd) با استفاده از فیتوپلانکتون chelorella sp از محلول آبی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
233 جلوگیری از آثار زیست تخریبی یون نقره با استفاده از گیاه ازمک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
234 جوشش نانوسیالات به منظور افزایش کاراکترهای انتقال حرارت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
235 چگونگی اثرات ICTبر محیط زیست در کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
236 چند روش ترکیبی برای بازیابی بسته های گم شده و کاربرد آن در بازشناسی توزیع شده گفتار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
237 حذف زیستی آلومینیوم توسط گیاه ازمک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
238 حذف نویز از سیگنال گفتار با استفاده از تبدیل موجک بر اساس تشخیص واک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
239 خوشه بندی ترکیبی توزیع شده به روش k-means (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
240 درآمدی بر اخلاق و حرفهایگرایی در حسابداری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
241 رابطه حفظ و نگهداری کارکنان و رضایت مشتریان از کیفیت خدمات با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
242 رابطه عادات مطالعه دانشجویان با موفقیت تحصیلی آنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
243 راهبردهای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
244 راهبردهای کلان امور زیر بنایی (آب و خاک )در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
245 راهکارهای بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
246 رعایت ایمنی و پیش گیری حوادث در واحدهای صنعتی برگرفته از طرح تحقیقاتی نقش ایمنی و بهداشت کار در واحدهای صنعتی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
247 روش های بررسی اثربخشی آموزش فناوری در کارگاه های ویژه علوم محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
248 روش های حفاری جهت ذخیره سازی گاز در مغارهای نمکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
249 روشهای تصمیم گیری و برنامه های کاربردی در مهندسی عمران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
250 رویکرد انتقادی به آموزش و دانش در جهان اسلام –مدل ملت یادگیرنده اسلامی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
251 زمان بندی و برنامه ریزی پروژه با استفاده از تکنیک های PERT و CPM با برنامه نویسی خطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
252 ساخت و مشخصه یابی نانوهیبرید نانولوله کربنی-اکسید روی به روش سل ژل پلی یولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
253 سرمایه های اجتماعی وتوسعه پایدار فرهنگ ایمنی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
254 سیستم بومی پرداختiWallet سیستمی کاربردی جهت پرداختهای الکترونیکی خرد در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک نظام های پرداخت
255 شناسایی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک حلقویPAHs در رسوبات و خاک سواحل شهرستان دیلم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
256 شناسایی بالتوریهای خانواده Nemopteridae و Mantispidae در استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
257 شناسایی خطرات یک آموزشگاه فنی حرفه ای به روش آنالیز ایمنی شغلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
258 شناسایی مولکولی ریزجلبک Parachlorella sp جداسازی شده از خلیج فارس با استفاده از شناساگر مولکولی 23s (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
259 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ربات پرنده ﺑﺎ الگورﯾﺘﻢ ﭘﺮدازش تصویر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
260 طراحی شبکه حمل و نقل پایدار جهت مواقع اضطراری و مدیریت مخاطرات مطالعه موردی منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
261 طراحی شبکه حمل و نقل پایدار جهت مواقع اضطراری و مدیریت مخاطرات مطالعه موردی منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری
262 طراحی مدل رتبه بندی انواع ریسک در پروژه های زیرساختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
263 طراحی مدل کاربرد داده کاوی در مدیریت دانش مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
264 طراحی نرم افزار ارزیابی تکوینی عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
265 طراحی و پیاده سازی الگوریتم پردازش تصویر برای عبور ربات های پرنده از موانع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
266 طراحی و پیاده سازی شناسایی اعداد دست نویس فارسی مبتنی بر فواصل محاطی ومیانی در شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
267 طراحی و پیاده سازی یک رویکرد حافظ میراث طبیعی و فرهنگی در طراحی مسیر خطوط انتقال نیرو و انرژی (بررسی موردی: استان قزوین) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
268 طراحی واحد آموزشی کارآفرینی در سطح متوسطه: اهداف، محتوا، روش، ارزشیابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
269 علت های ارتباط وهمکاری کم کشاورزی با کارشناسان کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
270 علل تفاوت تولید نیروگاه بادی بینالود در دو سال مشابه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
271 عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان؛ مطالعه موردی: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
272 فرهنگ اقتصادی در انقلاب اسلامی و مدیریت جهادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
273 فشار روانی در محیط کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
274 فعالیت آنزیم إتوکسی اُ دی إتیلاز در ماهی گل خورک بعنوان نشانگری برای آلودگی به هیدروکربنهای نفتی در خور هاو جنگل های حرا (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
275 فلسفه و جایگاه مسؤولیت اخلاقی و اجتماعی در مدیریت کیفیت سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
276 قرآن وبهداشت روانی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
277 کاربرد درختان متحمل به خشکی در منظرسازی خشک جهت مقابله با بحران کم آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
278 کاربرد روش پاسخ سطحی در جذب زیستی یون فلز سنگین نیکل با استفاده از فیتوپلانکتون Tetraselmise chuii از محلول های آبی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
279 کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)درارزیابی عملکرد فعالیت های حوزه خدمات شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارایه راهکارهای نوین مدیریت شهری
280 کاربرد رویکرد کلینیکی در حل مسایل مالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
281 کاربرد منطق فازی برای تجزیه و تحلیل عوامل ریسک در پروژههای ساختوساز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
282 کاربرد منطق فازی در تعیین پارامترهای مقاومتی و مدول دگرشکلی توده سنگ (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
283 کاربرد همزمان دو تکیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
284 کاربردهای اقتصادی و صنعتی ریزجلبک ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
285 کاهش زمان عکس العمل و افزایش دقت رانندگان با تغییر رنگ چراغ عقب وسایل نقلیه از قرمز به زرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
286 کنترل و شکل دهی نویز باقیمانده در سیستمهای بهبود گفتار مبتنی بر اصلاح طیف فرکانسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
287 کیفیت گزارشگری مالی سررسیدبدهی ها و ارزش سهامداری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
288 گردشگری مذهبی زنان ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
289 گوجه فرنگی کارخانه ای برای تولید پروتیین نوترکیب انسانی tPA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
290 گوجه فرنگی کارخانهای برای تولید پروتئین نوترکیب انسانی tPA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
291 لزوم بکارگیری ECDIS و معرفی نرم افزار آموزشی ECDIS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
292 لزوم حرکت سازمانهای ایرانی به سمت "مدلهای نتیجه گرا" در سیستمهای مدیریت کیفیت و ارائه یک مدل مدیریت کیفیت نتیجه گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
293 محاسبه هزینه های جاری یک سیکل عملیات انفجارمعدن کرومیت خواجه جمالی شهرستان نی ریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
294 مدل سازی بهره برداری یکپارچه از آب های سطحی و زیرزمینی جهت تأمین بهینه نیازآبیاری الگوی کشت: مطالعه موردی دشت مراغه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
295 مدل سازی سه بعدی اثر توأًم شیب سطح زمین و عمق تونل بر روی پایداری تونل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
296 مدل سازی سه بعدی اثر شیب سطح زمین بر روی پایداری تونل (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی
297 مدل سازی و بررسی تأثیر خرابی رینگ پیستون کمپرسورهای رفت و برگشتی بر پارامترهای مختلف عملیاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
298 مدلسازی سه بعدی اثر شیب سطح زمین بر روی پایداری تونل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
299 مدیریت دانش در توسعه شهری مطالعه موردی شهرداری تهران ( منطقه ۷ ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری
300 مدیریت دانش و آموزش الکترونیکی؛ ابزاری در جهت توسعه آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
301 مدیریت نهاده ها در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
302 مروری بر حریق مسجد جامع اصفهان در قرن ششم هجری قمری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
303 مروری بر خواص ضد سرطانی پلی ساکارید سولفاته استخراجی از جلبک های دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
304 مروری بر زیست پالایی و پاکسازی آلاینده های نفتی با استفاده از ریز جلبک های دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
305 مزرد؛ اسپینل کرومیت در فناوری سرامیک های سنتی ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
306 مسایای استفاده از پوشش نانو بر سطح مقره ها در شبکه های برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
307 مسیرهای تعامل و تعارض تفکر اجتماعی در ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
308 مطالعه آسیب پذیری لرزه ای میانقاب فولادی و بتنی به کمک رسم منحنی شکنندگی با استفاده از روش دینامیکی غیر خطی افزاینده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
309 مطالعه برخی از پارامترهای زیستی در جنگل حرای سواحل استان بوشهر (ناحیه بردخون یا مل گنزه) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
310 مطالعه توزیع، منشاء و پتانسیل سم شناسی هیدروکربن های آروماتیک حلقوی ( PAHs) در رسوبات و توتیای جزایر خارک و خارگو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
311 مطالعه و بررسی موانع درونی صادرات شرکت های کوچک و متوسط استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
312 مطالعه و خواندن از دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
313 معرفی تابع هدف جدید برای مکان یابی بهینه ی ریکلوزر در شبکه های توزیع (مطالعه ی موردی بر روی یکی از فیدرهای شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
314 مفاهیم بنیادی عرفان در مرصادالعباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
315 مفاهیم و راهبردهای یادگیری و توانمند سازی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
316 مقایسه اثر میانقاب بتنی و آجری در قاب های خمشی فولادی، تحت تحلیل دینامیکی افزاینده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
317 مقایسه تطبیقی پاسخ گویی عمومی بانک های دولتی و خصوصی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
318 مقایسه میان روش کنترل گسسته و روش کنترل شبکه عصبی در بهبود پایداری سیستم های قدرت چند ماشینه دو ناحیه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
319 مقایسه میزان سولفار افان در اندام های مختلف گیاه Lepidium draba در مناطق مختلف جغرافیایی :مطالعه موردی استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
320 میکروشبیه سازی حرکت گروهی عابران پیاده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
321 نامتعادلی بار در شبکههای توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
322 نقش آموزش کارآفرینی در بهبود توسعه اقتصاد و اشتغال (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی
323 نقش حکمرانی شایسته و هوش استراتژیک مدیران در توسعه عملکرد نوآورانه با سهم واسطه گری سرمایه فکری در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
324 نقش خانواده در دستیابی به توسعه وترویج فرهنگ اسلامی حیات طیبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
325 نقش خانواده در دستیابی به توسعه وترویج فرهنگ اسلامی حیات طیبه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
326 نقش سامانه های شبیه ساز تفنگ بر مهارت تیراندازی سربازان آموزشی در مرکز آموزش مرزبانی شهید رجایی کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
327 نقش سرمایه های انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
328 نقش کلیدی تاثیر خانواده بر روی تربیت فرزند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
329 نقش میکروجلبک Isochrysis .sp درتولید بیودیزل وحفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
330 نگاشت نهادی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
331 نگاهی اجمالی بر ابعاد ریسک درکسب و کار: تعریف، منشأ، ماهیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
332 نگاهی تحلیلی به نرم افزارهای ارزیابی عملکرد کارکنان داخلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
333 نگرش اساطیری به آب، انسان و زمین درجهان باستان (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
334 نوسانات نرخ ارز و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
335 هرهنوتیک و کاربست آن در برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها