آقای دکتر احمد شعبانی

دکتر احمد شعبانی استاد، دانشگاه اصفهان

آقای دکتر احمد شعبانی

Dr. Ahmad Shabani

استاد، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد شعبانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد شعبانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران، اهواز آذر 1399