آقای فریدون الهیاری

فریدون الهیاری استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

آقای فریدون الهیاری

Fereydon Allahyari

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای فریدون الهیاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات تاریخی جنگ