آقای دکتر علی ترابیان

دکتر علی ترابیان استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران

آقای دکتر علی ترابیان

Dr. Ali Torabian

استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی ترابیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب