آقای مهندس مهدی بابایی

مهندس مهدی بابایی معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

آقای مهندس مهدی بابایی

Mahdi Babayee

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مهدی بابایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب