آقای دکتر وحید حسینی

دکتر وحید حسینی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر وحید حسینی

Dr. Vahid Hoseini

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید حسینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش پیشرانه های دریایی دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران - دانشگاه صنعتی شریف اسفند 1397