خانم دکتر فاطمه داداشیان

دکتر فاطمه داداشیان دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خانم دکتر فاطمه داداشیان

Dr. Fatemeh Dadashian

دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فاطمه داداشیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران انجمن فناوری های بومی ایران، تهران آبان 1397