آقای دکتر مهدی امری

دکتر مهدی امری مربی دانشگاه آزاد واحد  مراغه

آقای دکتر مهدی امری

Dr. Mehdi Amri

مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی امری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله