آقای دکتر احمد ملکی

دکتر احمد ملکی استادیار واحد مراغه

آقای دکتر احمد ملکی

Dr. Ahmad Maleki

استادیار واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد ملکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه آنالیز سازه -زلزله

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Near Fault and Far Fault Ground Motions on Nonlinear Dynamic Response and Seismic Improvement of Bridges (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزتقویت ستونهای بتن آرمه بامقطع مربعی بااستفاده ازپوشش فروسیمان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2 آنالیزعددی و مقایسه رفتار ستون دایره ای بتنی احاطه شده به وسیله ی الیاف پلیمری و جداره ی فولادی با ستون بتنی غیرکمپوسیت (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
3 اثر انفجار بر سازه های بلند ، استخراج پاسخ دینامیکی و راهکارهای افزایش مقاومت سازه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
4 اثر تیرهای همبند بر رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
5 اثرورقهای پرکننده تقویت شده برکاهش نیازخمشی ستونها دردیوارهای برشی فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارائه منحنی های Backbone با استفاده از نمودارهای هیسترزیس حاصل از تحلیل ستون بتنی با مقطع دایره و با میلگردگذاری GFRP (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی تغییرات تنش موثر در خاکهای مسلح شده با لایه های مسلح کننده ژئوگریدی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
8 ارزیابی عملکرد دیوارها با مصالح بنایی غیرمسلح تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
9 ارزیابی عملکرد دیوارها با مصالح بنیی غیرمسلح تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
10 ارزیابی عملکرد لرزه ای مهاربند های غیر کمانشی (BRB) در ساختمان های میان مرتبه و بلند مرتبه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
11 ارزیاتی تاثیر میراگرهای ویسکوز تر پاسخ لرزه ای سازه ها تا استفاده از تحلیلتاریخچه ی زمانی غیرخطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
12 اصول مقاوم سازی و بهسازی ساختمانها در برابر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
13 امکان سنجی جایگزینی قاب های مهاربندی شده واگرا (EBF) با دیوارهای برشی فولادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
14 امکان سنجی جایگزینی قابهای مهاربندی شده واگرا (EBF) با دیوارهای برشی فولادی توسط نرم افزار المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 بررسی اثر برخورد و ضربه ساختمان های بتنی مجاور به یکدیگر به هنگام وقوع زلزله به روش آنالیز دینامیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
16 بررسی اثر برخورد و ضربه ساختمانهای بتنی مجاور به یکدیگر به روش آنالیز دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
17 بررسی اثر پارامترهای خاک، شعاع و مومنتوم کوبه بر عملکرد تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 بررسی اثر طول ریز شمع در نشست پی های سطحی (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
19 بررسی اثر طول شمع در نشست شالوده رادیه- شمع در خاک ماسه ای (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
20 بررسی اثر ناکاملی هندسی اولیه بر روی اشکال مدی مخازن فولادی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
21 بررسی اثر ناکاملی هندسی اولیه برتغییرات ارتفاع سطح مایع اسلاشینگ در مخازن فولادی تحت اثر نیروی جانبی زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
22 بررسی اثرات اختلاف تراز طبقات در برخورد ساختمان های بتنی مجاور به یکدیگربه هنگام وقوع زلزله به روش آنالیز دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
23 بررسی اندرکنش خاک و سازهای سد بتنی تحت اثر زلزله های مختلف با تاکید بر تاثیر حجم آب دریاچه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی اندرکنش خاک و سازهای سد بتنی تحت اثر زلزله های مختلف با تاکید بر تاثیر نوع فونداسیون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی پارامترهای مؤثر بر مکانیزم شکست دیوارهای بنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
26 بررسی پارامترهای موثر در خاک های مسلح شده با ژیوگرید ها بر کنترل نشست شالوده های سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 بررسی پاسخ عددی مدل های رفتاری خاک و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری، شهرسازی، عمران و مهندسی ساختمان
28 بررسی پاسخ عددی مدلهای رفتاری خاک و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
29 بررسی تاثیر پارامترهای خاک بر رفتار دینامیکی دیوارهای بنایی غیر مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
30 بررسی تاثیر تغییرشکل هندسی سد خاکی ناهمگن بر تغییرمکان افقی آن با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 بررسی تاثیر زاویهی جان موجدار تیرورق بر رفتار و عملکرد آن با تاکید براثر زاویهی خم توسط نرمافزار ABAQUS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 بررسی تاثیر سطح مقطع میلگردها بر رفتار چرخه ای دیوارهای برشی مرکب دوبل صفحه فولادی پرشده با بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
33 بررسی تاثیر سیستم تقویتیFRPبر رفتار دیوارهای با مصالح بنایی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
34 بررسی تاثیر ضایعات پودر شیشه با دانه بندی مختلف مصالح سنگی بر مقاومت بتن (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
35 بررسی تاثیر ضخامت لایه عایق بر رفتار لرزه ای پانل های دیواری ساندویچی بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران
36 بررسی تاثیر ضخامت لایه عایق بر رفتار لرزه ای پانل های دیواری ساندویچی بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
37 بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی بر رفتار چرخه ای دیوارهای برشی مرکب دوبل صفحه فولادی پرشده با بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
38 بررسی تاثیر قطر گل میخ ها بر رفتار چرخه ای دیوارهای برشی مرکب دوبل صفحه فولادی پرشده با بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
39 بررسی تاثیر نحوهی چیدمان نوارهای CFRP بر رفتار چرخهای دیوارهای برشی بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
40 بررسی تاثیر نوع ورق در رفتار فشاری ستون های دو لایه فولادی پر شده با بتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
41 بررسی تأثیر زاویه دورگیری و تعداد لایه های FRP در رفتار اتصال لوله ای با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
42 بررسی تأثیر سختی خمشی رادیه بر نشست شالوده رادیه- شمع (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
43 بررسی تأثیر طول ترک اولیه در فرایند شکست تیرهای بتنی با استفاده از روش المان محدود بسط یافته (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
44 بررسی تأثیر مشخصات هندسی جاکت های فولادی در تقویت ستون های بتن آرمه تحت اثربارگذاری لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
45 بررسی تأثیر نوع خاک بر رفتار مخازن نیمه مدفون بتنی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
46 بررسی تغییرا ت تنشهای موثر در خاک مسلح شده به وسیله لایه های ژئوگریدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
47 بررسی رفتار آلمانهای سازه ای بتن آرمه در برابر انفجار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
48 بررسی رفتار اتصال گیردار صلیبی شکل تیر به ستون با مقطع I شکل تحت بارگذاری چرخهای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
49 بررسی رفتار اتصال نیمه صلب خمشی تیر به ستون فولادی تحت بار آتش (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
50 بررسی رفتار اتصالات T شکل لوله ای تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
51 بررسی رفتار تیرهای بتنی T شکل تقویت شده با الیاف FRP تحت بار پیچشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 بررسی رفتار چرخه ای سیستم دیوار برشی تقویت شده با الیافFRP (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 بررسی رفتار چرخهای دیوار برشی فولادی با تیرهای همبند با مقطع کاهش یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
54 بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ستون های کامپوزیت با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
55 بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با الیاف پلیمری (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
56 بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با سخت شونده و بدون سخت کننده (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
57 بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی دوجداره دارای بازشو تقویت شده به وسیله الیاف FRP (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 بررسی رفتار ستونهای دوجداره پر شده با بتن با مشخصات مختلف بتنی تحت بارگذاری پیچشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
59 بررسی رفتار غیر خطی دیوار برشی فولادی با پروفیل های معمول هم وزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
60 بررسی رفتار لرزه ای دیوار انعطاف پذیر ساحلی تحت بارگذاری زلزله با استفاده از نرم افزارآباکوس (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
61 بررسی رفتار لرزه ای ساختمان فولادی با استفاده از میراگر در محل اتصال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی مجاور هم به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
63 بررسی رفتار لرزه ای ستون بتنی با مقطع دایره مسلح شده با GFRP (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
64 بررسی رفتار لرزه ای ستون های بتن آرمه تقویت شده با جاکت های فولادی U شکلبا استفاده از نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
65 بررسی رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
66 بررسی رفتار لرزه ای قاب های فولادی با میانقاب بنایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
67 بررسی رفتار لرزهای درون و برون صفحهای دیوارهای بنایی تقویت شده بانوارهایFRP (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
68 بررسی رفتار لرزهای سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد، پی و مخزن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
69 بررسی رفتارستون مرکب لاغر تحت تاثیر نیروی محوری و لنگرخمشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
70 بررسی سطح عملکرد قابهای بتنی مقاوم سازی شده با مهاربندفولادی خاص (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 بررسی عددی اثر میزان خوردگی آرماتور تقویتی بر رفتار تیر بتنی تحت بار متمرکز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
72 بررسی عددی اثر میزان خوردگی آرماتور تقویتی بر رفتار تیز بتنی تحت بار گسترده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
73 بررسی عددی تاثیر تقویت دو طرفهی تیرورق با پوشش بتنی بر رفتار وعملکرد آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
74 بررسی عددی تاثیر سطح مقطع پروفیل فولادی بر رفتار تیر مرکب با کف (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
75 بررسی عددی تاثیر میلگردهای تقویتی بر رفتار تیر مرکب با کف موج دار (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
76 بررسی عددی تغییرات تنش مؤثر در خاک های مسلح شده با زئوگریدها (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
77 بررسی عددی تغییرات کرنش در خاک های مسلح شده با شئوگریدها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
78 بررسی عددی رفتار شکست دال های بتنی عرشه پل مسلح شده با میله های AFRP تحت بار چرخ کامیون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
79 بررسی عددی رفتار فشاری ستون های دو لایه فولادی پر شده با بتن دارای صفحات موجدار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
80 بررسی عددی رفتارلرزه ای دیواربرشی فولادی موج دارتوسط نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 بررسی عددی ظرفیت بالارانشی شمع های کوتاه در ماسه ی سست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
82 بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب با تأکید برتأثیر تعداد و ضخامت ورق فولادی و پوشش بتنی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
83 بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب با تأکید برتأثیر تعداد و قطر بولت (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
84 بررسی کاهش اثرات برخورد بین سازه های مجاور با استفاده از تکنیک جداگرهای پایه ای (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
85 بررسی لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
86 بررسی مقاومت فشاری و اسلامپ در بتن الیافی حاوی الیاف پلی پروپیلن با دنیر 2 و درصدهای مختلف از وزن مجموع سنگدانه ها با سیمان پرتلند تیپ یک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
87 بررسی مقاومت فشاری وکششی بتن سبک ساخته شده با پلیمرهای سوپرجاذب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
88 بررسی مقایسه ای تأثیر سیستم های جداگرپایه ای در برش پایه و جابجایی نسبی طبقات در ساختمان ها (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
89 بررسی موقعیت مقطع دارای مصالح متفاوت تیر در بهبود عملکرد قابهای خمشی فولادی تحت بار چرخهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
90 بررسی نقش عوامل مختلف در بهبود نگرش مشتریان نسبت به نوآوری خدمات و تمایل آنها به استفاده ازخدمات جدید بانک ملت (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
91 برری خرابی پیش رونده در قاب های مهاربندی شده فولادی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
92 بهبود پاسخ لرزه ای سازه فولادی با دیوار برشی بتنی با افزودن جداگر پایه به کمک نرم افزار ETABS (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
93 بهبود رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی با استفاده از الیافFRP (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
94 بهبود رفتار دالهای بتنی دارای بازشو با استفاده از ورقههای FRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
95 بهبود رفتار لرزه ای اتصال بتنی تیر به ستون با استفاده از الیاف FRP (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
96 بهبود عملکرد اتصال خمشی فولادی با مقطع دارای مصالح متفاوت در تیرتوسط افزایش مقاومت کمانشی تیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
97 بهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی با مقطع دارای مصالح متفاوت در تیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران
98 بهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی با مقطع دارای مصالح متفاوت در تیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
99 بهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی با مقطع گرما دیده در تیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
100 پاسخ دینامیکی پل ها به حرکات زمین در نزدیکی گسل و با راستاداری پیشرونده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
101 تاثیر بارگذاری فشاری و جانبی بر اندرکنش خاک و دیوار بنائی با الگو های مختلف بارگذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
102 تاثیر درآمدهای کارمزدی بر کاهش مطالبات بانکی در بانک رفاه کارگران (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
103 تاثیر زاویه قرارگیریGFRPو نوع پروفیل و مقاومت مشخصه بتن بر روی مقاومت ستونهای کامپوزیتی بتنی ، تحت اثر بارهای ترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
104 تاثیر طول تسلیح جکت های فولادی برعملکرد لرزه ای اتصال تیر ستون های بتن آرمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
105 تاثیر موقعیت بازشو بر رفتار دالهای بتنی تقویت شده با الیاف FRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
106 تاثیر میزان سختی فونداسیون بر پاسخ لرزه ای ساختمان های بلند (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
107 تحلیل خطر لرزه ای به روش تعینی با مطالعه ی موردی شهرستان عجب شیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
108 تحلیل سدهای وزنی تحت اثرزلزله درترازهای مختلف آب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
109 تحلیل عددی تنش و کرنش المانهای میله ای بااستفاده ازتوابع شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
110 تحلیل مخازن جدار ضخیم استوانه ای تحت فشار به کمک نرم افزار ANSYS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
111 تعیین توان باربری ریزشمع ها بااستفاده ازنرم افزار المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
112 تعیین موقعیت بهینه ی سیستم جانبی مهار بازویی در سازه های بلند (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
113 خصوصیات شتابنگاشت پی، تکیه گاه ها و تاج سد بتنی دوقوسی- مورد مطالعه، سد کارون 3 (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
114 شبیه سازی و تحلیل غیرخطی رفتار لرزه ای ورق های اتصال مهاربندی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
115 عملکرد ستون های فولادی دوجداره پرشده با بتن تحت اثر بارگذاری پیچشی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
116 عملکرد ستون های فولادی مدور پر شده با بتن در برابر بارهای حرارتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
117 کاربرد میراگرها در کاهش اثرات ضربه و جابجایی جانبی در ساختمان های فولادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
118 مدل سازی عددی سه بعدی اثر انفجار بر المان های باربر سازه بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
119 مدل سازی عددی و بررسی رفتار دال بتنی مسلح دوبل مجوف تحت بار انفجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
120 مدل سازی و بررسی رفتار دیوارهای برشی نسبی در ساختمان های بنایی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
121 مدلسازی و آنالیز عددی ستون های (CFST) تحت نیروی محوری و لنگر خمشی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
122 مدلسازی و بررسی رفتار قابهای بتن آرمه با میانقابهای آجری تحت اثر بارهای لرزهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
123 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر فرآورده های میکروسیلیس بر روی خواص بتن تازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
124 مطالعه تاثیر کاربرد میراگر بر برش طبقات و نیروی ضربات ما بین ساختمان های مجاور در اثر زلزله (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
125 مطالعه عددی رفتار اتصالات کاهش یافته تیرهای متصل به ستون های صلیبی شکل در قاب های خمشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
126 مطالعه عددی رفتار تیرهای فولادی با بال کاهش یافته پیش تنیده شده با نرم افزارآباکوس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران 
127 مقاوم سازی خاک ریز های خاکی با مقاومت ضعیف با استفاده از ژئوگریدها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
128 مقایسه پوش آور بهنگام شونده با پوش آور معمولی در ساختمانهای فولادی با سیستم قاب خمشی سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
129 مقایسه تحلیل دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سد خاکی ناهمگن با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
130 مقایسه رفتار چرخه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از دیوار برشی فولادی و مهاربند های غیر ضربدری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
131 مقایسه فنی و اقتصادی سقف های کوبیاکس با انواع سقف های متداول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
132 مکان یابی بهینه میراگر ویسکوز در پلان و ارتفاع سازه ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
133 مکان یابی بهینه ی میراگرهای ویسکوز در طراحی لرزه ای سازه های سه بعدی پس از تطبیق طیفی رکوردهای زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
134 مکان یابی بهینه ی میراگرهای ویسکوز در طراحی لرزه ای سازه های سه بعدی پس از تطبیق طیفی رکوردهای زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
135 مکان یابی بهینه ی میراگرهای ویسکوز در طراحی لرزه ایسازه های سه بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی