خانم دکتر هلن مربی هروی

دکتر هلن مربی هروی

خانم دکتر هلن مربی هروی

Dr. Helen Morabi Heravi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر هلن مربی هروی در مجلات و ژورنالها