پروفسور مصطفی عیدیانی

پروفسور مصطفی عیدیانی دانشیار مهندسی برق، عضو هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق خراسان

پروفسور مصطفی عیدیانی

Prof. Eidiani

دانشیار مهندسی برق، عضو هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق خراسان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز پایداری گذرا شبکه قدرت در حضور ژنراتورهای آسنکرون به روش تابع انرژی و سطح مرزی انرژی پتانسیل PEBS (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 3، شماره: 11
2 بهبود پایداری گذرا در حضور ترانسفورماتور سن (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 1، شماره: 7
3 پیاده سازی برونخط و برخط برنامه تخمین حالت و شبیه سازی حوزه زمان در یک شبکه واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 1، شماره: 8
4 تعیین ATC با درنظرگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و پایداری گذر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 23، شماره: 2
5 تعیین ATC با درنظرگرفتن همزمان پایداری ولتاژ و پایداری گذر (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 23، شماره: 2
6 مروری بر رو ش های تشخیص ایمنی سیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 5، شماره: 10
7 معرفی سایت ریسرچ گیت برای مهندسان برق (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 1، شماره: 7
8 مقایسه ترانسفورماتور سن با سایر ادوات انعطاف پذیر قدرت در بهبود پایداری گذرا و پایداری ولتاژ سیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 1، شماره: 8
9 یافته های گذشته و مسیرهای آینده روش های تعیین قابلیت انتقال توان در دسترس بخش نخست: مفاهیم و روش های ایستا (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Method of Static ATC Computation in a High- Penetration Wind Farm (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی
2 آموزش شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم ترکیبی زنبور - پس انتشار خطا برای تشخیص الگوهای کنترل کیفیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
3 آموزش همزمان درس نظری و آزمایشگاه علمی در مهندسی برق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی
4 آیندهنگاری و آینده پژوهی در بخش انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
5 ارائه روشی جدید به منظور تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده ترکیبی بادی، خورشیدی و دیزلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
6 ارائه روشی جدید در تعیین ظرفیت بهینه منابع تجدید پذیر شبکه خراسان با در نظر گرفتن تلفات در شبکه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی
7 ارائه یک روش عصبی هوشمند جهت تصحیح ضریب توان در یک سیستم قدرت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
8 ارتقاء پایداری ولتاژ در یک شبکه ضعیف با نیروگاه بادی توسط ادوات FACTS (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
9 ارزیابی اثرات اضافه شدن 500 مگاوات واحد جدید بادی در شبکه خراسان از نقطه نظر قابلیت اطمینان و پایداری شبکه (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت، شامل نیروگاه تلمبه ذخیره ای برپایه و DFIM مزرعه بادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
11 ارزیابی وضعیت شاخص های قابلیت اطمینان و کفایت تولید در حضور و عدم حضورمنابع تجدیدپذیر انرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی
12 ارزیابی وضعیت شاخصهای کیفیت توان در حالتهای متعادل و نامتعادل هارمونیکی با در نظر گرفتن منابع تجدیدپذیر انرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی
13 استفاده از سیستمهای عصبی - فازی جهت بهبود پایداری گذرا و ارائه شاخص جدید تغییرات انرژی جنبشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
14 افزایش کارآیی حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در شبکه آلوده به هارمونیک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
15 CTS, COMPLEX TRANSIENT STABILITY THE NEW METHOD FOR DIRECT ANALYSIS OF TRANSIENT STABILITY (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
16 CTSروش جدید ترکیبی پایداری گذار روشی جدید در تشخیص پایداری گذرا به روش مستقیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
17 Design and construction of an integrated energy storage management system (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند
18 Impact of Electric Vehicles and Photovoltaic and Wind Generators on Distribution Grid (دریافت مقاله) هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی
19 Stability and control microgrid overview of past and future directions (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی
20 بازآرایی شبکه فوق توزیع و انتقال خراسان با در نظر گرفتن رتبه بندی پیشامدها، پایداری گذرا، شاخص های قابلیت اطمینان، سطح اتصال کوتاه وتلفات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی
21 بررسی انواع ژنراتورهای توربین بادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند
22 بررسی چالش های الکتریکی ادغام منابع تجدیدپذیر انرژی در شبکه های برق با تاکیدبر اتصال کوتاه، حالت جزیره ای، تحلیل پیشامدها و حضور سیستم ذخیره ساز انرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی
23 بررسی راهکارهای کاهش سطح اتصال کوتاه در شبکه خراسان 85 و 90 با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
24 بررسی رفتار شبکه تغذیه خط ۱ قطارشهری مشهد در حالت های مختلف بهره برداری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
25 بررسی نقش منابع تجدیدپذیر بر شاخصهای عمومی بهره برداری با در نظر گرفتن الگوهای زمانی و شبیه سازی شبه دینامیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی
26 برنامه ریزی بهینه شبکه های برق و گاز با توجه به ذخیره سازی گاز و فناوری برق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
27 برنامه ریزی بهینه و هوشمندسازی شبکه های قدرت چند حامله (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
28 برنامه ریزی توسعه شبکه سیستم های انرژی چند حامل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
29 بهبود پایداری شبکه قدرت با استفاده همزمان PSS در سیستم تولید و TCSC در سیستم انتقال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
30 بهبود پایداری گذرا با استفاده از منطق فازی در حذف ژنراتور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
31 بهبود پایداری گذرای شبکه خراسان با استفاده از حذف ژنراتور مبتنی بر سیستم عصبی-فازی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
32 بهبود عملکرد دینامیکی سیستم قدرت به کمک SMES (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
33 بهبود عملکرد سیستم های قدرت به هم پیوسته با استفاده از ترانسفورماتورهای فرکانس متغیر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
34 پایداری و کنترل ریز شبکه مروری بر گذشته و مسیر های آینده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی
35 پخش بار احتمالی شبکه توزیع و انتقالبا وجود عدم قطعیت به روش هرمن- بتا (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
36 پخش بار اقتصادی سیستم قدرت نامتقارن با وجود کنتر لکننده های توان در خطوط انتقال (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
37 پخش باربهینه واحدهای تولیدپراکنده باوجود عدم قطعیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
38 تحلیل استاتیک و دینامیکی شبکه AC قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک
39 تحلیل جامع اضافه شدن منابع منابع تجدیدپذیر انرژی به یک شبکه واقعی در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی
40 تعیین ATC شبکه خراسان با در نظر گرفتن محدودیت‌های استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
41 تعیین پایداری ولتاژ وatc ایستا با روش نیوتن-رافسون- سایدل توسعه یافته و مقایسه آن با روش حداقل پ سماند (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
42 تعیین روش با ولتاژ پایداری NRS توسعه یافته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
43 تعیین ضریب PSS به کمک شبکه عصبی و ارائه راهکاری موثر جهت کاهش نوسانات توانموجود در خط رابط مابین شبکه خراسان و سراسری کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
44 تعیین میزان بهینه تولید و آرایش بهینه اتصال نیروگاه های جدید خراسان به سطوح ولتاژ مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
45 توزیع بهینه توان بااستفاده ازالگوریتم رقابت استعماری (ICA) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
46 توسعه و کاربرد نرم افزار تعیین ATC و پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی برق مجلسی
47 جبران سازی توان راکتیو به روش مینیمم سازی جریانهای اکتیو برپایه الگوریتم بهینه سازی چند منظوره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
48 جهت کاهش نوسانات توان موجود در خط 400 PSS بررسی نحوه ی استقرار کیلوولت ارتباطی شبکه خراسان و سراسری کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
49 چشم انداز صنعت برق و استراتژی های جدید در بهره گیری از این صنعت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
50 ریسک تولید محدود و برنامه ریزی توسعه شبکه، سیستم های حامل چندین انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
51 شبیه سازی سیستم قدرت به کمک نرم افزار پایتون ودیجسایلنت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
52 شبیه سازی شبکه تغذیه خط ۱ قطار شهری مشهد در DigSilent (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند
53 طراحی statcom جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
54 طراحی خط انتقال، جهت اتصال شبکه خراسان و سیستان - بلوچستان با بیشترین قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
55 طراحی و ساخت سیستم یکپارچه مدیریت مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند
56 طراحی، شبیه سازی و تحلیل مکان سنجی نیروگاه ۱۰۰ کیلوات توسط پنل های دوطرفه در شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
57 کاربرد روش تابع انرژی برای تشخیص فروپاشی ولتاژ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
58 کاربرد کنترل مدلغزشی در سیستم شین بینهایت تک ژنراتوری SMIB (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
59 کاربرد نرم افزار پایتون درسیستم قدرت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
60 کنترل کننده یکپارچه توان UPFC و کاربردهای آن در شبکه و بررسی شبکه در محیط DIgSILENT PowerFactory (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
61 مدل سازی و شبیه سازی دینامیک سیستم ترکشن مترو به صورت مشترک با نرم افزار MATLAB–Simulink و DIgSILENT PowerFactory (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
62 مفاهیم اولیه قطارهای برقی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
63 مقایسه اجرا و عملکرد روش های توانی مشتقی و مجازی سنکرون برای تقویت پایداری فرکانس سیستم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی
64 مقایسه ی روشهای بهبود پایداری گذرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
65 یافته های گذشته و مسیرهای آینده پایداری و کنترل ریز شبکه ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
66 یک روش سریع برای محاسبه ATC با در نظر گرفتن پایداری گذرا و پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق