آقای دکتر اکبر حسنی پور

دکتر اکبر حسنی پور استادیار  دانشگاه صنعتی جندی شاپور

آقای دکتر اکبر حسنی پور

Dr. Akbar Hasanipour

استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر حسنی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تعامل سازه و خاک