آقای دکتر حسن اشرفی ریزی

دکتر حسن اشرفی ریزی دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای دکتر حسن اشرفی ریزی

Dr. Hasan Ashrafi Rizi

دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن اشرفی ریزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت