خانم دکتر رویا کلیشادی

دکتر رویا کلیشادی استاد اطفال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خانم دکتر رویا کلیشادی

Dr. Roya Kelishadi

استاد اطفال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر رویا کلیشادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت