آقای دکتر نوذر قهرمان

دکتر نوذر قهرمان دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر نوذر قهرمان

Dr. Nozar Ghahraman

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نوذر قهرمان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی
هیات تحریریهدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی