آقای دکتر فردین مهرابیان

دکتر فردین مهرابیان استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

آقای دکتر فردین مهرابیان

Dr. Fardin Mehrabian

استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فردین مهرابیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین