خانم دکتر مریم شکیبا

دکتر مریم شکیبا استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

خانم دکتر مریم شکیبا

Dr. Maryam Shakiba

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مریم شکیبا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین