آقای پروفسور فابیو زیکر

پروفسور فابیو زیکر استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل

آقای پروفسور فابیو زیکر

Prof. Fabio Zicker

استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور فابیو زیکر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین