آقای دکتر غلامرضا بهروزی لک

دکتر غلامرضا بهروزی لک دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم

آقای دکتر غلامرضا بهروزی لک

Dr. Gholamreza Behrozi Lak

دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا بهروزی لک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سپهر سیاست