آقای دکتر غلامرضا تاج گردون

دکتر غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

آقای دکتر غلامرضا تاج گردون

Dr. Gholamreza Tajgardon

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.