آقای دکتر غلامرضا تاج گردون

دکتر غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

آقای دکتر غلامرضا تاج گردون

Dr. Gholamreza Tajgardon

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا تاج گردون در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397