آقای دکتر ایروان مسعودی اصل

دکتر ایروان مسعودی اصل قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر ایروان مسعودی اصل

Dr. Irvan Masoudi Asl

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ایروان مسعودی اصل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397