آقای محمدتقی نوربخش

محمدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

آقای محمدتقی نوربخش

Mohammad Taghi Norbakhsh

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.