آقای دکتر حامد وحدت نژاد

دکتر حامد وحدت نژاد

آقای دکتر حامد وحدت نژاد

Dr. Hamed VahdatNejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حامد وحدت نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت دانشگاه بیرجند، بیرجند فروردین 1398