آقای سینا مددی

سینا مددی روانشناس بالینی و مدیرعامل مرکز رویش و توانمندی کوشا

آقای سینا مددی

Sina Madadi

روانشناس بالینی و مدیرعامل مرکز رویش و توانمندی کوشا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سینا مددی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی ، دی 1348