آقای دکتر ناصر محسنی نیا

دکتر ناصر محسنی نیا دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

آقای دکتر ناصر محسنی نیا

Dr. Naser Mohseni Nia

دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر محسنی نیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه ادبیات تطبیقی