آقای جواد ساسانی

جواد ساسانی مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی

آقای جواد ساسانی

Javad Sasani

مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جواد ساسانی در مجلات و ژورنالها