آقای جورج چوپانوگلوس

جورج چوپانوگلوس استاد، دانشگاه دیویس، کالیفرنیا، امریکا

آقای جورج چوپانوگلوس

George Tchobanoglous

استاد، دانشگاه دیویس، کالیفرنیا، امریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.