آقای امیر آقا کوچک

امیر آقا کوچک دانشیار، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا

آقای امیر آقا کوچک

Amir Aghakouchak

دانشیار، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.