آقای حجة الاسلام محمدحسین مختاری

حجة الاسلام محمدحسین مختاری دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

آقای حجة الاسلام محمدحسین مختاری

Mohammad Hossein Mokhtari

دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام محمدحسین مختاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه فقه مقارن
هیات تحریریهدوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و برآورد اجزای بیلان آبی در حوزه های مناطق خشک با به کارگیری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد یزد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی و پایش تغییرات شهر یزد در بازه زمانی 16 ساله (1395-1379) با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
2 آشنایی با مدل SWAT و بررسی کاربرد آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
3 اثرات مخرب خشکشدن دریاچه ارومیه بر تنوع زیستی و ارائه راهکارهای حفاظتی (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
4 ارزیابی ترکیب و توزیع فضایی لکه های سبز شهر مشهد با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
5 ارزیابی توان گیاه پالایی سرب و منگنز توسط گونه های اقاقیا (.Robinia pseudoacacia L) و زبان گنجشک (Fraxinus rotundifoha Miller) و اکالیپتوس (Eucalyptus) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
6 ارزیابی شاخص های زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی در برآورد آلودگی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
7 ارزیابی کارایی روش شبکه عصبی پرسپترون و فاصله ماهالانویی در تهیه نقشه کاربری اراضی دشت یزد – اردکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 ارزیابی کمی میزان توسعه شهر با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردی: شهر ورامین (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
9 برآورد میزان تبخیر و تعرق از سطح خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای ومدل سبال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
10 برآوردبیوماس گیاه تاغ بااستفاده ازتصاویرلندست 8مطالعه موردی:مرک، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی اهمیت و نقش آلگوریتم SEBAL دراستفاده بهینه از منابع آب حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 بررسی تخریب و تجدید پوشش گیاهی طی سال های 2000 و 2009 در منطقه سگزی اصفهان با استفاده از تصاویر ماهوارهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
13 بررسی تغییرات سرب و مس خاک در حاشیه بزرگراه یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
14 بررسی تغییرات کاربری اراضی مناطق شهری و ارائه مدل بهینه ارزیابی با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی:شهرستان ورامین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
15 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی اب شرب در دشت کازرون با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
16 بررسی روند تغییرات کاربری ـ پوشش اراضی کالمند وبهادران بااستفاده ازتصاویرماهواره ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
17 بررسی شاخص انباشت فلزکادمیوم نیکل و روی در گونه درختی زبان گنجشک (Fraxinus rotundifoha Miller) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
18 بررسی کیفیت شوری آب زیرزمینی وخاک منطقه مورد مطالعه بهادران مهریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
19 بررسی و برآورد تخریب جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: جنوب استان یزد ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 بهبود عملکرد رله های X-Duplex با استفاده از الگوی انتخاب بهینه رله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
21 تحلیل ساختار اکولوژیک سیمای سرزمین مناطق مختلف شهر مشهد جهت دستیابی به راهکارهای ارتقاء کیفیت محیط و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
22 تغییرات کاربری اراضی به منظور مدیریت ویژه اراضی کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی: شهرستانهای هرات و مروست، استان یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 رابطه بین تشعشع خالص با تغییرات کاربری اراضی در مناطق خشک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
24 محاسبه تشعشع خالص در سطح کاربری های اراضی استان یزد مدل درArcGIS (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
25 محاسبه سطح برف با استفاده از تصاویرسنجنده مودیس (مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
26 مدلسازی الگوی پراکنش شوری آب دریاچه ارومیه توسط تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
27 مدیریت منابع آب در مناطق کوهستانی با محاسبه رواناب ناشی از ذوب برفSRM مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
28 مقایسه تأثیر تنش شوری بر روی دو مرحله از رشد جوی افضل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
29 مقایسه تأثیر تنش شوری بر روی رشد گندم ارگ و جوی افضل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
30 مقایسه تکنیک های کشف تغییرات کاربری اراضی مناطق شهری وارایه مدل بهینه ارزیابی تغییرات بااستفاده ازسنجش ازدور وgis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 مقایسه دمای سطح زمین با دمای میانگین هوا در دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
32 مقایسه مدل های رقومی ارتفاعی ماهواره ای برای مدل سازی سه بعدی محیط فیزیکی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
33 مقایسه و میزان رشد و عملکرد گندم ارگ تحت تیمارهای مختلف شوری بر ابیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
34 مقایسه ی توسعه ی آینده شهری و توان اکولوژیک منطقه با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
35 نظارت بر توسعه مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای به روش شبکه عصبی مصنوعی و پس از طبقه بندی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
36 نقش استراتژی تقریب در تحقق وحدت اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی